700 zarejestrowanych uczestników na żywo na dedykowanej platformie i 1,2 tys. na YouTube oraz ponad 300 opinii i uwag – tak można podsumować konsultacje Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nadal można wziąć udział w konsultacjach online prognozy oddziaływania na środowisko dla FENG (do 30 kwietnia), a już w przyszłym tygodniu uczestniczyć w wysłuchaniu publicznym dla FENG.

Płynne uruchomienie środków z budżetu unijnego będzie miało wpływ na przywrócenie polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu po pandemii. Fundusze dla naukowców i przedsiębiorców zainwestujemy w rozwój innowacji i wspieranie prac badawczo-rozwojowych, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

– mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Wzrost, rozwój, przedsiębiorczość z FENG

Budżet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki to 36 mld zł. Dofinansowanie skierujemy na badania, wdrażanie innowacji, wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz transformację przemysłową i przedsiębiorczość.

Z FENG będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i firmy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji i instytucje finansowe.

FENG będzie oferował dotacje, instrumenty finansowe (kapitałowe/gwarancyjne) oraz instrumenty mieszane W programie przewidzieliśmy trzy priorytety:

  • wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, cyfryzacji, zielonej gospodarki;
  • środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału ośrodków innowacji takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów;
  • pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu FENG, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Wysłuchanie publiczne

Wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki odbędzie się 21 kwietnia. Przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat projektu. Pomysłodawcą i patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, w którym pracują przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Przedsięwzięcie wspiera organizacyjnie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), które odpowiada za przygotowanie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Wydarzenie przygotowują Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Pracujemy dalej

Konsultacje FENG trwały od 10 marca do 14 kwietnia. 10 maja zapraszamy na konferencję podsumowującą konsultacje. Do 30 kwietnia trwają konsultacje prognozy oddziaływania na środowisko w których może wziąć udział każdy zainteresowany.

Realizacja FENG ma wpłynąć na wzrost aktywności badawczej oraz innowacyjności przedsiębiorstw, a także aktywizację współpracy pomiędzy sektorem przedsiębiorstw oraz nauki. Po zakończeniu konsultacji projekt zostanie przyjęty przez rząd i przekazany do Komisji Europejskiej.

FENG jest jednym z 9 programów krajowych w nowej perspektywie finansowej UE, z których w najbliższych latach będzie mogła korzystać Polska. W styczniu i lutym we wszystkich 16 województwach odbyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. W tej puli w ramach funduszy polityki spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest 76 miliardów euro. Środki dostępne w ramach programów krajowych i 16 programów regionalnych oraz Funduszu Odbudowy, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, są komplementarne, uzupełniają się nawzajem, tak aby przynosić jak największe korzyści polskiej gospodarce.

Bądź aktywny

Program FENG można śledzić na profilach społecznościowych – zapraszamy do ich obserwowania i dzielenia się treściami w sieci.

Zobacz także