Za nami trzecie, a zarazem ostatnie spotkanie w ramach pierwszej edycji Akademii Liderów, czyli wspólnego projektu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Collegium Witelona Uczelni Panstowa. Tym razem tematem przewodnim było cyberbezpieczeństwo. Tajniki tego zagadnienia przybliżył słuchaczom mgr inż. Marcin Żmuda – nauczyciel akademicki w Zakładzie Informatyki w Collegium Witelona Uczelni Państwowej.

Dyrektorzy, nauczyciele, kierownicy praktycznej nauki zawodu oraz doradcy zawodowi z partnerskich szkół Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego mieli okazję poznać zagrożenia, z którymi można zetknąć się w Internecie, dowiedzieli się również jak bezpiecznie przesyłać i szyfrować dane.

Po części warsztatowej był również czas na zwiedzanie. Dr inż. Daniel Medyński – dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych oprowadził przedstawicieli szkół po pracowniach uczelni. Na koniec spotkania prezes LSSE – Przemysław Bożek oraz prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą – dr Bogumiła Wątorek wręczyli uczestnikom zaświadczenia.

 

Zobacz także