Jeżeli masz talent plastyczny albo lubisz tworzyć grafiki komputerowe, a Twoja szkoła lub uczelnia w której się kształcisz albo firma w której pracujesz jest partnerem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. to ten konkurs jest dla Ciebie!

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań w zakresie historii Polski, uczenie szacunku dla polskiego dziedzictwa historycznego oraz budowanie postawy patriotycznej.

Przedmiotem pracy konkursowej jest przygotowanie pracy plastycznej bądź grafiki komputerowej inspirowanej wydarzeniami z historii Polski, ukazującej patriotyzm Polaków.

Prace należy składać w sekretariacie LSSE S.A. w Legnicy przy ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica (w przypadku prac plastycznych) lub przesłać na adres e-mail: klastry@lsse.eu (grafiki komputerowe) do 27 października 2023 r.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, których fundatorem będzie Organizator.  Prace Laureatów konkursu zostaną przedstawione w formie graficznej na elewacji wybranych budynków stacji energetycznych w regionie legnicko-głogowskim z informacją o autorze projektu na podstawie porozumienia pomiędzy Organizatorem a TAURON Dystrybucja S.A.

Więcej informacji dostępnych w regulaminie konkursu.


  1. Regulamin konkursu.pdf
  2. Załączniki do konkursu.docx

Zobacz także