Stowarzyszenie „Dolnośląska Dolina Wodorowa” świętowało swoje pierwsze urodziny. Śniadanie biznesowe we Wrocławiu, było doskonałą okazją do zaprezentowania firm wspierających organizację. Na spotkaniu nie zabrakło przedstawicieli Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – prezesa Przemysława Bożka i dyrektor Departamentu ds. Obsługi Przedsiębiorców Justyny Hubiak. Wraz z innymi przedsiębiorcami z regionu przedstawili plany i inwestycje związane z gospodarką wodorową w regionie.

Dolny Śląsk, ze względu na swoje położenie, warunki infrastrukturalne i dostępne zasoby, ma jako teren wielki potencjał. „Dolnośląska Dolina Wodorowa” pozytywnie wpływa na jego rozwój. Celem tego innowacyjnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim ścisła współpraca z instytucjami i firmami zainteresowanymi rozwojem gospodarki wodorowej na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego, technologicznego oraz naukowo-badawczego. LSSE razem z ponad 30 innymi podmiotami podpisały w 2021 roku list intencyjny w tej sprawie.

 

 

Foto: www.dolinah2.pl

Zobacz także