Rozstrzygnięto konkurs o nagrodę gospodarczą „Złote RROGi” organizowany przez Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Była to pierwsza edycja plebiscytu, który miał na celu uhonorowanie zasłużonych przedsiębiorców z regionu. Nagrodę główną otrzymał KGHM Polska Miedź Oddział Huty Miedzi „Legnica”, a nagrodę specjalną Volkswagen Motor Polska. Statuetki laureatom wręczono podczas posiedzenia Rady w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy.

Nagroda „Złote RROGi” to wyróżnienie przedsiębiorców, którzy osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, przyczyniają się do rozwoju gospodarki lokalnej i krajowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu oraz etyki biznesowej, stanowiąc wzór do naśladowania dla innych organizacji. Właśnie takimi firmami okazały się Huta Miedzi „Legnica” oraz Volkswagen Motor Polska.

Nagroda gospodarcza „Złote RROGi” powstała z myślą o docenieniu konkretnych firm stojących za wieloma sukcesami gospodarczymi na Dolnym Śląsku. Gratuluję zwycięzcom – Hucie Miedzi „Legnica” oraz firmie Volkswagen Motor Polska. To podmioty, z którymi Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna współpracuje od wielu lat. Powstanie nowoczesnego górnictwa i hutnictwa na terenach Zagłębia Miedziowego jest powodem do dumy nie tylko dla mieszkańców regionu, to też wielki sukces narodu polskiego. Volkswagen Motor Polska nieustannie się rozwija oraz wdraża innowacyjne rozwiązania w produkcji wysokoprężnych jednostek napędowych o najnowocześniejszej konstrukcji na gigantyczną skalę. Cieszę się, że Podstrefa LSSE w Polkowicach okazała się dobrym miejscem do prowadzenia biznesu. Wyróżnienia jak najbardziej zasłużone – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Posiedzenie RROG w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy zainaugurował zarząd Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prezes Przemysław Bożek oraz wiceprezes Piotr Bober, którzy wraz z Adamem Babuśką, przewodniczącym Rady i Marcinem Jednorałem, przewodniczącym Kapituły, wręczyli nagrody wyróżnionym.

Składam serdeczne gratulacje zwycięzcom pierwszej edycji naszego konkursu. Huta Miedzi „Legnica” oraz Volkswagen Motor Polska to organizacje, które od dziesięcioleci budują regionalną gospodarkę, dlatego bardzo się cieszę, że zostały wyróżnione w „Złotych RROGach”. Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem plebiscytu sprawowała kapituła powołana przez Radę, w gronie której znaleźli się m.in. eksperci z dziedziny gospodarki, a także przedstawiciele firm i instytucji promujących przedsiębiorczość – dodaje Adam Babuśka, przewodniczący Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE.

Obrady były także okazją do rozmów na temat bieżących spraw regionu. W programie znalazły się również wystąpienia zaproszonych gości. Mariusz Horbal, główny specjalista ds. technologicznych z Huty Miedzi „Legnica” opowiedział członkom Rady o siedmiu dekadach huty – jej historii, rozwoju, działalności produkcyjnej, a także oddziaływania na życie społeczne i kulturalne Legnicy. Michał Popławski z Biura Komunikacji i Promocji Volkswagen Motor Polska podsumował 25 lat działalności spółki. Justyna Młynarz, kierownik Biura Regionalnego we Wrocławiu z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej zaprezentowała uczestnikom ofertę AHK Polska.

Dla Huty Miedzi „Legnica”, wchodzącej w skład grupy KGHM Polska Miedź, otrzymana nagroda jest ogromnym wyróżnieniem. Tym bardziej czujemy się zaszczyceni, że jest to nagroda, która została wręczona po raz pierwszy przez Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE. Pokazuje to wkład, który wnosi Huta Miedzi „Legnica” zarówno w działalność związaną z rozwojem naszego regionu, a także aktywność na rzecz mieszkańców miasta Legnica – mówi Mariusz Horbal, główny specjalista ds. technologicznych KGHM Polska Miedź Oddział Huty Miedzi „Legnica”.

W imieniu Volkswagen Motor Polska pragnę podziękować za przyznaną nagrodę i 25 lat współpracy. Mam nadzieję, że nasza firma i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna będą miały okazję przez kolejne lata dobrze prosperować i będziemy dalej produkować nowej generacji silniki, a także produkty przeznaczone dla elektromobilności, które będą marką Made in Polkowice i będą świadczyły o tym, że jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższą jakość właśnie tutaj w Polsce, na Dolnym Śląsku, w Polkowicach – podkreśla Michał Popławski z Biura Komunikacji i Promocji Volkswagen Motor Polska.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE została powołana pod koniec listopada 2021 roku jako organ wspierający rozwój przedsiębiorczości w regionie. Aktualnie liczy 28 członków. Głównym celem RROG jest przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Obszaru oraz proponowanie kierunków na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw, a także rozwoju społeczno-gospodarczego. Rada może przedstawiać władzom jednostek samorządu terytorialnego rekomendacje w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

Zobacz także