Dolnośląskie Forum Gospodarcze 2024 w Szczawnie-Zdroju odbyło się pod hasłem „Samorząd jako siła rozwoju gospodarczego”. Druga edycja wydarzenia, której partnerem była Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, zgromadziła przedstawicieli biznesu oraz samorządów, tworząc przestrzeń do interdyscyplinarnej debaty nad najważniejszymi tematami regionu. Dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców LSSE, Justyna Hubiak, uczestniczyła w panelu dyskusyjnym pt. „Współpraca biznesu z samorządem”.

Podczas tegorocznej edycji forum, zainteresowani mogli dowiedzieć się więcej o: korzyściach inwestowania na terenach strefowych, wsparciu dla przedsiębiorców, dostępnych ulgach podatkowych czy możliwościach rozwoju działalności w regionie na stoisku promocyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców LSSE wzięła udział w panelu dyskusyjnym, w trakcie którego rozmawiano o wielowymiarowej współpracy biznesu z samorządem, a także istotnej roli jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu oraz stymulowaniu rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.

Efektywna współpraca między biznesem a samorządem jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju. Budujemy partnerskie relacje z lokalnymi firmami oferując pomoc w uzyskaniu ulgi podatkowej na realizację nowych inwestycji oraz inne rodzaje długofalowego wsparcia. Zachęcamy do inwestowania w naszym regionie, który jest bardzo atrakcyjny zarówno dla gigantycznych inwestorów, jak i mniejszych przedsiębiorców – mówiła podczas panelu dyskusyjnego Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców LSSE.

Celem Dolnośląskiego Forum Gospodarczego była wymiana doświadczeń ekspertów oraz przedsiębiorców, a także omówienie wyzwań przed jakimi obecnie stoi Dolny Śląsk. Uczestnicy zastanawiali się nad innowacyjnymi rozwiązaniami, wspólnymi projektami i strategiami, które mogą znacząco przyczynić się do wzrostu gospodarczego oraz zacieśnienia więzi między samorządami a przedsiębiorstwami. W harmonogramie znalazły się sesje poświęcone: decentralizacji, rozwojowi infrastrukturalnemu, promocji gospodarki i turystyki oraz współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.

Zobacz także