Dolnośląski Klaster Edukacyjny ogłasza
plebiscyt pt. „Zawodowa Strefa”

Czym jest plebiscyt „Zawodowa Strefa”?

Jest to przedsięwzięcie mające na celu wyróżnienie oraz uhonorowanie osób i podmiotów, funkcjonujących na obszarze oddziaływania Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., które wyróżniają się w działaniach na rzecz edukacji zawodowej, promując ideę uczenia się przez całe życie oraz wspierając rozwój zawodowy uczniów.

Kalendarium

warunkiem zgłoszenia jest dostarczenie kompletu dokumentów do 14 czerwca 2024 r.  
14/06/2024

do 20 września 2024 r. ocena zgłoszeń przez Komisję Konkursową 

20/09/2024

zakończenie konkursu

31/10/2024

Informacje

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: 
֍ Firma Przyjazna Edukacji  
֍ Zawodowa Szkoła 
֍ Zawodowy Doradca 
 
Nadzór merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny. W skład Komisji nie mogą wchodzić osoby biorące udział w plebiscycie. 
 
W każdej edycji plebiscytu ilość nagród zostaje ustalona przez Komisję Konkursową na podstawie oceny zgłoszeń. 

Zgłoszenia i ocena:

Kandydaci zgłoszeni w ramach plebiscytu powinni spełniać następujące kryteria:

֍ Zgłoszone osoby lub podmioty powinni być partnerami bądź reprezentować podmioty będące partnerami Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.
֍ Kandydaci powinni aktywnie uczestniczyć w życiu edukacyjnym regionu, angażując się w działania na rzecz rozwoju zawodowego uczniów.

Do oceny poszczególnych kandydatów będą brane pod uwagę:

֍ Realizowane inicjatywy na rzecz edukacji zawodowej uczniów.
֍ Udział w działaniach podejmowanych przez DKE w danym roku plebiscytowym.

  • ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 14 CZERWCA 2024 R.
  • ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 14 CZERWCA 2024 R.
  • ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 14 CZERWCA 2024 R.
  • ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 14 CZERWCA 2024 R.

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: klastry@lsse.eu, z podaniem w tytule wiadomości: „Zawodowa Strefa 2024”.