Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra inż. Dariusza Pawliszczy, społecznika zaangażowanego w działalność charytatywną, a także wieloletniego Wójta Gminy Gromadka, będącej akcjonariuszem Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Rodzinie i bliskim Pana Wójta przekazujemy wyrazy współczucia i kondolencje.

Zarząd wraz z Pracownikami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zobacz także