Centrum Konferencyjne LSSE zamieniło się niedawno w… szkołę. W tym celu zbudowano specjalną scenografię, która przekształciła cały hol. Nie była to typowa placówka edukacyjna. Zamiast sali lekcyjnej, ławek, tablicy oraz książek, innowacyjna przestrzeń VR-owa. Natomiast lekcja historii zamieniona została na pokaz filmów historycznych o dwóch niezwykle ważnych wydarzeniach: „Kartka z Powstania” (Powstanie Warszawskie) oraz „Wiktoria 1920” (wojna polsko-bolszewicka). Wirtualna rzeczywistość pozwoliła nie tylko znaleźć się dosłownie w centrum akcji, ale także zrozumieć bohaterską postawę osób walczących. Emocje towarzyszące bohaterom udzielały się nawet młodzieży oglądającej filmy.

Projekt „Innowacyjna historia – nowoczesne technologie w służbie edukacji” skierowany jest do uczniów klas VII i VIII. To wszystko dzięki: Fundacji „Arte Et Marte”, Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz Sekretarzowi Stanu MEiN Wojciechowi Murdzkowi – Posłowi na Sejm RP. Taka forma niewątpliwie spodoba się nie tylko najmłodszym. Podczas „lekcji historii” dodatkowym elementem była specjalna wystawa pamiątek z powstania przygotowana przez Fundację Pogoń Lwów. Wolontariuszami byli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Głogowie – partnerzy Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu:

– prezentację możliwości wykorzystania nowych technologii, tj. narzędzi multimedialnych, w szczególności – wirtualnej rzeczywistości (VR), w prowadzeniu zajęć przez nauczycieli,

– wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z historią Polski – dzięki atrakcyjnej i innowacyjnej formie prezentacji treści nauczania.

Zobacz także