W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podczas Ogólnopolskiej Konferencji Młodzieżowych Rad i Środowisk Młodzieżowych zorganizowano galę konkursu „Ambasador Młodego Pokolenia RP”. W trakcie wydarzenia laureatom wręczono nagrody. Jedna z nich – „wzór godny do naśladowania” – powędrowała na ręce prezesa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysława Bożka. Gratulujemy!

„Emocje są bardzo duże, ponieważ w sferze społecznej działa się z potrzeby serca, a nie dla nagród. Myślę, że jest to wyróżnienie dla pokolenia młodych ludzi, z którymi miałem możliwość współpracować jako nauczyciel lub w różnego rodzaju organizacjach. Jestem wdzięczny, że spotkałem ich na swojej drodze i mogłem się wiele od nich nauczyć. W obecnej pracy zawodowej spotykam osoby, które wyznają podobne poglądy jak ja. Chcemy być po prostu dobrymi ludźmi i służyć innym” – mówił w Warszawie prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek.

Jedną z kluczowych gałęzi działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są klastry. Klasy patronackie, organizacja licznych konkursów oraz współpraca z uczelniami wyższymi to tylko kilka przykładów codziennych aktywności Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Prezes LSSE Przemysław Bożek jest inicjatorem współpracy z polskimi szkołami na Litwie i Ukrainie, dla których m.in. charytatywnie prowadził lekcje online. Wielokrotnie występował jako panelista oraz nauczyciel na zajęciach organizowanych przez LSSE. Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest społecznikiem od wielu lat aktywnie zaangażowanym w akcje pomocowe, pomysłodawcą i głównym organizatorem akcji „Halicz na Kresach”.

Zobacz także