W Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie do końca stycznia 2021 trwa nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy eksternistyczne kształcące w zawodach górniczych i elektrycznych.

O kursy zawodowe oraz eksternistyczne zapytaliśmy Panią Monikę Gazdę – Wiceprezes Zarządu MCKK oraz Panią Iwonę Optołowicz – Kierownika Szkół Dla Dorosłych w MCKK.

 

Kiedy narodził się pomysł organizowania kursów zawodowych i eksternistycznych w Miedziowym Centrum Kształcenia Kadr?

Monika Gazda  W 2012 roku w wyniku reformy systemu edukacji dla wielu zawodów zamknięto możliwość nauki w szkołach dla dorosłych. W to miejsce pojawiła się opcja kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz egzaminów eksternistycznych. MCKK weszło na tę ścieżkę i od 8 lat przygotowuje do pracy w zawodzie górnika, elektryka oraz przeróbkarza. Aktualnie około 160 osób rocznie zdobywa zawód w MCKK zdając egzaminy po kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach eksternistycznych.

A czym tak właściwie są kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy eksternistyczne?

Iwona Optołowicz Kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kursy eksternistyczne mają ten sam cel: przygotować uczestnika do egzaminu zawodowego OKE. Różnica? Kwalifikacyjny kurs zawodowy trwa dłużej, przygotowany jest dla osób bez doświadczenia zawodowego, a zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym. Kurs eksternistyczny natomiast jest dla osób z minimum 2-letnim doświadczeniem w zawodzie, a zajęcia odbywają się w dni powszednie.

Czy egzaminy po obydwu formach kształcenia są takie same? Jakie świadectwo otrzymują absolwenci kursów?

Iwona Optołowicz Egzaminy oraz świadectwa po obydwu kursach są takie same.
Absolwenci KKZ otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu, które uprawnia ich do podejścia do egzaminu OKE potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Każda osoba która zda taki egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, a osoba, która posiada wykształcenie ogólne na poziomie danego zawodu, czyli np. absolwent liceum ogólnokształcącego, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe jeśli kształcił się w zawodzie na poziomie technika.

Czy trudno jest zdać egzamin? Jaka jest zdawalność egzaminów zawodowych w MCKK?

Iwona Optołowicz Osoby angażujące się naukę i biorące udział w zajęciach nie mają problemów ze zdaniem egzaminu zawodowego. Oczywiście zdarzyło się w historii szkoły, że w czasie egzaminu wziął górę stres i egzamin trzeba było powtórzyć w kolejnej sesji, ale są to sytuacje wyjątkowe.

Zdawalność naszych egzaminów zazwyczaj jest na poziomie 90% – 95% (choć zdarzają się też grupy za 100% zdawalnością. Można zatem powiedzieć, że jeśli ktoś pomyślnie przejdzie proces edukacji w szkole MCKK, jest dobrze przygotowany do egzaminu zawodowego.

Jak zmienia się zapotrzebowanie na kursy?

Monika Gazda Wciąż nieodmiennie największe zainteresowanie budzą kursy na górnika. To wynika z naszego rynku pracy. Ale coraz więcej osób kształci się w zawodach elektrycznych i przeróbce kopalin stałych. My jesteśmy gotowi uruchomić jeszcze inne zawody, jeśli będzie na nie zapotrzebowanie. Tu wiele zależy od pracodawców i potencjalnych słuchaczy.

Zdarza się, że pracodawca organizuje kurs dla swoich pracowników, którzy jeszcze nie mają właściwego wykształcenia zawodowego. W ten sposób podnosi nie tylko jakość pracy, ale też morale (zaangażowanie) załogi. Częściej jednak słuchacze sami decydują się na naukę licząc, zupełnie słusznie, że dyplom zawodowy zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Czy trend odchodzenia od kształcenia ogólnego na rzecz kształcenia zawodowego utrzyma się?

Jesteśmy w fazie szybkich zmian na rynku pracy. Gwałtowny rozwój technologiczny sprawia, że pracodawcy oczekują od osób zatrudnianych coraz wyższych kompetencji, szczególnie praktycznych oraz umiejętności szybkiego uczenia się, przystosowywania do zmieniającego się świata. Pracodawcy potrzebują fachowców i nie wygląda by szybko się to zmieniło.

 

A oto, co o kursach powiedzieli nam ich absolwenci:

Tomasz Skoczylas – absolwent kkz technik elektryk

Przyszedłem do tej szkoły, żeby podnieść swoje kwalifikacje i liczę też na awans w pracy.
Jeśli miałbym powiedzieć coś na temat szkoły to, że jest bardzo dobrze wyposażona, mamy świetnych wykładowców z wysokimi kwalifikacjami. Bardzo ułatwiają nam zdobywanie wiedzy, a tym samym przygotowanie się do egzaminu państwowego.

Franciszek Krażewski – absolwent kkz górnik

Nauka na kursie przebiegała bezproblemowo, nasi wykładowcy byli gotowi do dzielenia się z nami swoimi doświadczeniami, swoją fachową wiedzą z zakresu górnictwa, co zaowocowało zdanymi egzaminami. W międzyczasie złożyłem swoje cv na kopalnię i szczęśliwie udało się, dostałem pracę i podjąłem decyzję, żeby pójść za ciosem i kontynuować naukę na kierunku technik górnik. To jest kierunek, który po odpowiednim stażu pod ziemią umożliwia pracownikom awansowanie np. na stanowisko związane z dozorem górniczym.

Wszystkich zainteresowanych kursami zawodowymi w MCKK zapraszamy na stronę www.szkoly.mckk.pl/dorosli. Przypominamy, że na zgłoszenia czekamy do końca stycznia!

Zobacz także