Rok 2020 przyniósł wzrost w specjalnych strefach ekonomicznych, pomimo licznych obaw związanych z pandemią COVID-19. W sumie w 2020 r. wydano 369 decyzji (o 15 więcej niż w 2019 r.), o wartości ponad 15,1 mld zł, z deklaracją 5 888 nowych miejsc pracy. W porównaniu do 2019 r. liczba projektów w ramach PSI wzrosła w 2020 r. o 4% licząc rok do roku.

Jednocześnie, największym sukcesem Polskiej Strefy Inwestycji jest utrzymanie dotychczasowych zobowiązań przedsiębiorców w zakresie zatrudnienia. W tym trudnym okresie, kiedy wiele firm rozważało redukcję zatrudnienia, przedsiębiorcy strefowi wywiązali się z podjętych zobowiązań i utrzymali miejsca pracy. To wspólny sukces rządu, który zapewnił konieczne wsparcie oraz przedsiębiorców, którzy pomimo trudności, dotrzymali słowa i utrzymali miejsca pracy.

Polska Strefa inwestycji w 2020 roku

W porównaniu do 2019 r. wartość inwestycji spadła o nieznaczne 2%, licząc rok do roku, jednak liczba projektów w ramach PSI wzrosła w 2020 r. o 4%. To obrazuje stabilny wzrost.

Pandemia koronawirusa wpłynęła na spowolnienie w liczbie wydanych decyzji o wsparciu na początku roku, ale ostatni kwartał to już zdecydowane odbicie. Tylko ostatnie dwa miesiące przyniosły 86 nowych projektów, o wartości około 6,1 mld zł i z deklaracją 1 960 nowych miejsc pracy.

Specjalne Strefy Ekonomiczne o największej liczbie nowych decyzji w 2020 roku to Katowicka SSE (58 decyzji), Pomorska SSE (48 decyzji) oraz Łódzka SSE (38 decyzji) – łącznie zanotowały blisko 40% projektów o wartości 46% łącznych inwestycji strefowych w 2020 r.

Istotnie rośnie aktywność sektora polskiego MMŚP – udział polskiego sektora MMŚP w liczbie projektów wzrósł do 64% średniorocznie w 2020 r. (wobec 60% w 2019 r.). Deklarowana wartość inwestycji wyniosła 17% (15% w 2019 r.), a udział MŚP w nowych miejscach pracy wzrósł do 27% (19% w 2019 r.).

Ułatwienia dla inwestorów w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze przynoszą efekty. W 2020 r. aż 25% nowych inwestycji zostało ulokowanych właśnie w tych obszarach (19% nakładów inwestycyjnych oraz 23% nowych miejsc pracy).

Również Polska Wschodnia dynamicznie się rozwija – te 5 województw przyciągnęło w 2020 r. razem 106 nowych inwestycji (29% wszystkich inwestycji w kraju, wobec 26% w 2019 r.) o wartości 2,2 mld zł.

Przedsiębiorcy chętnie inwestują po raz pierwszy w strefie, ale także reinwestują w już prowadzonych zakładach, co pokazuje, że Polska jest dobrym miejscem, aby projektować rozwój firm w dłuższej perspektywie. W 2020 r. reinwestycje stanowiły ponad połowę wszystkich inwestycji (55%) i wygenerowały ponad 2/3 wartości nakładów (68%). W 2019 r. było to 45% liczby oraz 48% deklarowanej wartości inwestycji.

Największą ilość inwestycji odnotował sektor środków transportu – 35, a ich deklarowana wartość wyniosła 4 mld zł i dała 1 768 nowych miejsc pracy w 2020 r.

Polska Strefa Inwestycji to narzędzie do efektywnego rozwoju polskich firm – przedsiębiorcy z Polski odnotowali w 2020 r. 279 inwestycji o wartości 6,3 mld zł i 2 895 nowych miejscach pracy. Skutecznie przyciąga jednak również bezpośrednie inwestycje zagraniczne – pod względem wartości na drugim miejscu (za polskimi firmami) uplasowały się firmy z Niemiec, a na trzecim – z Korei.

Polska Strefa Inwestycji od początku funkcjonowania

Od początku funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji (od września 2018 r.) wydano 805 decyzji inwestycyjnych, o deklarowanej wartości 36,2 mld zł, dających 14 755 nowych miejsc pracy.

Liderami inwestycji są Katowicka SSE, SSE Euro-Park Mielec oraz Pomorska SSE.

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje już ponad 2 lata – od czerwca 2018 r. Polega na wspieraniu firm z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług poprzez przyznawanie ulg podatkowych na realizację nowych inwestycji.

Ze zwolnienia podatkowego można korzystać na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości firmy. A nie tylko – jak wcześniej – na terenie specjalnych stref ekonomicznych. SSE pełnią jednak kluczową rolę w systemie PSI – zarządzają poszczególnymi jej częściami.

Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem obniżenia progów wejścia do PSI tj. minimalnych wymaganych nakładów inwestycyjnych, co znacznie ułatwi inwestorom wejście do strefy i przyspieszy tempo rozwoju gospodarki po zniesieniu stanu pandemii. Mamy nadzieję, że proponowane zmiany jeszcze bardziej wzmocnią pozytywne efekty PSI i pobudzą aktywność inwestycyjną MMŚP, którzy są szczególnie istotni dla polskiej gospodarki.

Zobacz także