W ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego kontynuujemy w partnerskich szkołach cykl „Strefa Przedsiębiorczości”. W kwietniu odwiedziliśmy 7 placówek, w których przeprowadziliśmy warsztaty z kompetencji miękkich.

Uczniowie, którzy brali udział w spotkaniach, nie tylko dowiedzieli się, jak działa Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz klastry, ale również mieli okazję przećwiczyć m.in. komunikację i negocjacje w grupie.

Tym razem odwiedziliśmy:

– Zespół Szkół Ekonomicznych w Legnicy,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubinie,

– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu,

– Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze,

– I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze,

– II Liceum Ogólnokształcące w Głogowie,

– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie.

W ZSE w Legnicy oraz jaworskich szkołach towarzyszyli nam przedstawiciele Collegium Witelona Uczelnii Państwowej, którzy opowiedzieli o uczelni, zachęcali uczniów do przystąpienia do matury oraz dalszego kształcenia. W PCKZiU w Jaworze byli z nami obecni także reprezentanci firmy Mercedes, którzy przybliżyli młodzieży możliwości pracy.

Od początku 2023 roku przeprowadziliśmy warsztaty już dla 450 uczniów szkół partnerskich, ale nie zatrzymujemy się i działamy dalej!

Zobacz także