Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek brał udział w uroczystościach zakończenia roku szkolnego klas maturalnych maturzystów z partnerskiej szkoły Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie.

Prezes LSSE wręczył nagrody uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz życzył absolwentom wielu sukcesów i powodzenia podczas zdawania egzaminu dojrzałości. Przybliżył działalność strefy w pigułce i podkreślił, że firmy strefowe są otwarte na młodych ludzi, którzy są przyszłością rynku pracy.

Zobacz także