W piątek 21.05.2021 r. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. odbyło się długo oczekiwane spotkanie, podczas którego wyłoniono laureatów konkursu ogłoszonego przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny na najlepszą pracę dyplomową Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy.

W skład komisji konkursowej weszli: 1. Prof. dr hab. Inż. Mieczysław Szata – Zastępca Dyrektora Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy, 2. Dr inż. Tadeusz Lewandowski – Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy  z Gospodarką, 3. Dr inż. Maciej Gwoździewicz – Pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej, 4. Przemysław Bożek – Wiceprezes Zarządu LSSE S.A.,  5. Bernadetta Brożyna – Dyrektor ds. Przedsiębiorczości i Innowacji w LSSE S.A.

Ocenie poddano 6 najlepszych prac dyplomowych, z których trzy zdobyły miejsca na podium, a pozostałe trzy otrzymały wyróżnienia.

You might also like