W poniedziałek 6 września br. w siedzibie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na „Najlepszą pracę dyplomową” absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Tradycyjnie organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w konkursie jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Komisja konkursowa w osobach Prezesa Zarządu LSSE S.A. Przemysława Bożka, Dziekana Wydziału Nauk technicznych i Ekonomicznych PWSZ Daniela Medyńskiego, Prodziekana Nauk Technicznych i Ekonomicznych Krzysztofa Kolbusza oraz Dyrektora Departamentu Klastrów i Komunikacji Bernadetty Brożyny miała nie lada wyzwanie w wyborze najlepszych prac spośród 10 nominowanych. Ostatecznie udało się ustalić podium, a pozostałe 7 prac zostało wyróżnionych.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas rozpoczęcia roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy. Wówczas poznamy nazwisko zwycięzcy oraz pozostałych nagrodzonych studentów, a także tematy prac dyplomowych.

Zobacz także