Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie psychiczne to dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji. Zdrowie psychiczne nie oznacza jedynie braku chorób, a jest dużo szerszym pojęciem przejawiającym się w:

– poczuciu własnej wartości,

– zdolności do własnego rozwoju,

– odpowiedzialności za swoje życie (decyzje, trudności, sukcesy),

– zaangażowaniu w życie społeczne, pracę, związek.

Jak się okazuje ten temat jest coraz większym wyzwaniem dla działów HR i BHP. Uczestnicy spotkania z Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, w formie warsztatowej, analizowali pojęcie zdrowia psychicznego. Pani Wioleta Kojzar, specjalistka ds. Zarządzania Zdrowiem i Zdrowia Publicznego w SQD Alliance, poprowadziła aż dwie prelekcje pod tytułem:

– „Jak zbudować efektywny system wspierania pracowników”,

– „Jak wspierać pracowników w kryzysie emocjonalnym”.

Uczestnicy aktywnie brali udział w warsztatach dzięki wprowadzeniu elementów gry sterowania myślami oraz quizu „Kilka twarzy stresu”.

Zobacz także