W Ministerstwie Finansów (MF) trwają prace legislacyjne nad wydaniem rozporządzeń dotyczących poboru podatku u źródła. Zgodnie z założeniami zostanie przedłużony termin odroczenia dla określonych przypadków procedury WHT refund – do 30 czerwca 2021 r. Prace MF nad przepisami ustawowymi, które dotyczą modernizacji zasad poboru podatku u źródła, zostaną ukończone w 2021 r.

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad wydaniem rozporządzeń (w CIT i PIT), na podstawie których wejście w życie procedury WHT refund zostanie w określonych przypadkach odroczone do 30 czerwca 2021 r., wzorem dotychczas wydawanych rozporządzeń. Rozporządzenia zgodnie z planem mają wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Zaawansowane prace Ministerstwa Finansów nad modernizacją regulacji ustawowych, które dotyczą zasad poboru podatku u źródła, szczególnie zakresu obowiązywania tzw. procedury WHT refund (czyli obowiązku poboru podatku według stawki krajowej z prawem do zwrotu całości bądź części podatku), zostaną ukończone w 2021 r. Regulacje te były konsultowane z przedstawicielami biznesu.

Zobacz także