W dniu 18 czerwca br. Rada Nadzorcza Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

Do czasu rozstrzygnięcia postępowania, funkcję Prezesa Zarządu LSSE S.A. pełni Przemysław Bożek.

Zobacz także