Przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na czele z prezesem Przemysławem Bożkiem, uczestniczyli w inauguracji projektu WRO4digITal EDIH Wrocław, która odbyła się we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Prezes LSSE wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Ekosystem Dolnego Śląska w drodze ku transformacji cyfrowej”, podczas którego opowiedział m.in. o działalności klastrów LSSE, wsparciu mniejszych przedsiębiorców, ale też wielkich inwestycjach na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, takich jak planowana budowa zakładu Intel czy funkcjonująca już fabryka PepsiCo.

Wydarzenie skierowane do przedsiębiorców planujących transformację cyfrową było okazją do dyskusji o najnowszych trendach w rozwoju cyfrowym firm oraz budowie ekosystemu instytucji wpierających cyfryzację, a także o wzajemnych oczekiwaniach i propozycjach współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami projektu.

Uczestnicy mieli również szansę zapoznać się z ofertą WRO4digITal EDIH Wrocław oraz porozmawiać z ekspertami i przedstawicielami konsorcjum. WRO4digITal EDIH Wrocław, do którego należy Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, to członek transeuropejskiej sieci Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (EDIH), dzięki któremu firmy z naszego regionu, a także z całej Polski, będą mogły korzystać z bezpłatnych eksperckich usług wspierających ich cyfrowy rozwój.

Zobacz także