36 mld zł to budżet Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) następcy Programu Inteligentny Rozwój (POR). FENG będzie wspierał m.in. badania, wdrażanie innowacji, wykorzystywanie zaawansowanych technologii, wzrost konkurencyjności polskich MŚP oraz transformację przemysłową i przedsiębiorczość. Spotkanie rozpoczynające konsultacje społeczne otworzyła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Konsultacje FENG potrwają do 14 kwietnia 2021 r.

Na realizację Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki przeznaczyliśmy blisko 8 mld euro, czyli około 36 mld zł. Program będzie realizowany na obszarze całego kraju co zapewni wysoką spójność planowanego wsparcia i pozytywnie wpłynie na rozwój systemu innowacji w całej Polsce

– mówiła otwierając konsultacje wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak podkreśliła wiceszefowa ministerstwa funduszy i polityki regionalnie szczegółowe informacje dotyczące budżetu FENG zostaną doprecyzowane po zakończeniu prac nad Umową Partnerstwa.

FENG dla zwiększenia potencjału polskiego systemu innowacji

Z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki będą mogli skorzystać przedsiębiorcy i firmy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, czyli ośrodki przedsiębiorczości, innowacji i instytucje finansowe.

FENG będzie oferował dotacje, instrumenty finansowe kapitałowe oraz gwarancyjne, instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. FENG będzie realizowany w ramach trzech priorytetów:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców, czyli zapewnienie dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, zielonej gospodarki.
 • Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu takich jak akceleratory, klastry, instytucje badawcze oraz szerokie wsparcie start-upów.
 • Pomoc techniczna, czyli zapewnienie systemowego wsparcia dla potencjalnych beneficjentów poprzez realizację działań zachęcających i ułatwiających ubieganie się o środki z programu, kontynuacja STEP i Innovation Coach, wspieranie beneficjentów w realizacji projektów, a także zapewnienie wsparcia administracyjnego.

Następne kroki

Do 14 kwietnia trwają konsultacje FENG. Projekt dokumentu FENG jest dostępny na stronie internetowej pod adresem poir.gov.pl/2021-2027. W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Po zakończeniu konsultacji projekt zostanie przyjęty przez rząd i przekazany do Komisji Europejskiej.

FENG jest jednym z 9 programów krajowych w nowej perspektywie finansowej UE, z których w najbliższych latach będzie mogła korzystać Polska. W styczniu i lutym we wszystkich 16 województwach odbyły się konsultacje projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027. W tej puli w ramach funduszy polityki spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji jest 76 miliardów euro. Środki dostępne w ramach programów krajowych i 16 programów regionalnych oraz Funduszu Odbudowy, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, są komplementarne, uzupełniają się nawzajem, tak aby przynosić jak największe korzyści polskiej gospodarce.

Innowacje są dla Ciebie

Rozpoczęliśmy kampanię „Nie musisz być Einsteinem”, która ma zachęcić polskie firmy, również te mniejsze, by przestały się bać „innowacyjności”, a odważyły się po nie sięgać. To droga do podniesienia konkurencyjności i podboju zagranicznych rynków.

Chcemy zmieniać sposób myślenia i przygotować polskie firmy na aktualną ofertę Funduszy Europejskich oraz na możliwości w nowej perspektywie finansowej

– podkreśla wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej od lat wspieramy przedsiębiorców w rozwoju ich innowacyjnego potencjału. W ścieżce Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP) przedsiębiorcy mogą liczyć na darmową poradę ekspertów.

Na stronie DotacjeNaInnowacje.gov.pl każdy znajdzie praktyczne porady o prowadzeniu działań innowacyjnych, jak skorzystać z dotacji oraz inspirujące przykłady różnorodnych innowacji.

Efekty POIR (31.12.2020) na podstawie zawartych umów

 • ponad 9 tys. unikalnych podmiotów (przedsiębiorców, jednostek badawczych, uczelni itd.), którym udzielono wsparcia;
 • 27,04 mld zł (kwota wsparcia z UE) – wartość wsparcia udzielonego przedsiębiorcom;
 • 24,43 mld zł – wielkość środków uruchomionych przez przedsiębiorców;
 • 18,9 tys. utworzonych miejsc pracy;
 • 420 utworzonych Centrów Badawczo-Rozwojowych;
 • 3,2 tys. złożonych wniosków patentowych;
 • 4,9 tys. wdrożonych wyników prac B+R;
 • 361 skomercjalizowanych prac B+R prowadzonych przez jednostki naukowe;
 • 82,6 tys. podpisanych zagranicznych kontraktów handlowych;
 • 136 wspartych start-upów;
 • 30,50 mld zł – wartość ogółem projektów z zakresu B+R (wkład UE: 19,23 mld zł).

Zobacz także