AURO, firma inżynierska specjalizująca się w automatyce i robotyce, umacnia swoją obecność w Legnicy. Przedsiębiorstwo właśnie otrzymało wsparcie z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dzięki czemu m.in. przeniesie działalność do nowoczesnej hali, dostosowanej pod bieżące potrzeby produkcyjne oraz zakupi nowoczesne wyposażenie stanowisk, co zwiększy skalę działalności firmy. Nowa lokalizacja o powierzchni 500 m2 zostanie dostosowana i wyposażona do potrzeb działalności w 2023 roku.

Firma AURO rozwija się w Legnicy od 10 lat i coraz większy udział w jej działalności przypada na systemy zrobotyzowane w oparciu o wieloosiowe manipulatory przemysłowe. Klienci otrzymują wsparcie również przy poprawie i udoskonalaniu istniejącego parku maszynowego poprzez rozbudowę i modernizację maszyn, a w szczególności poprzez kompleksową wymianę systemów sterowania czy automatyki.

Zbliża się koniec roku, a my chcemy zamknąć go w najlepszy możliwy sposób. Cieszę się, że jeszcze w 2022 roku rozpoczynamy współpracę z legnicką firmą AURO. Od dawna powtarzam, że wydanie decyzji o wsparciu jest w pewien sposób siatką naczyń powiązanych – pozwala przedsiębiorcy realnie rozwijać swoją działalność, a to skutkuje dynamicznym rozwojem regionu. Nie ukrywam, że bardzo cieszy również fakt, że AURO opiera się na nowoczesnych technologiach, a to kierunek, w którym jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zmierzamy – mówi Przemysław Bożek, prezes LSSE.

 

Głównym celem AURO jest dostarczanie klientom unikalnych i profesjonalnych rozwiązań „szytych na miarę”. Stosownie do tych założeń, AURO wykonuje, programuje i instaluje maszyny oraz urządzenia dostosowane pod życzenia czy potrzeby klienta.

 

Dzięki pozytywnej decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji otrzymanej od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej uzyskamy istotną pomoc przy realizacji naszych celów. Planujemy ważną inwestycję polegającą na zwiększeniu zdolności produkcyjnych naszego przedsiębiorstwa. Zmianie ulegnie lokalizacja zakładu. Przeprowadzka do nowej i dostosowanej pod nasze potrzeby produkcyjne hali, a także zakup nowoczesnego wyposażenia stanowisk pracy, pozwoli nam pracować efektywniej i zwiększyć skalę naszego biznesu oraz komfort pracy zespołu. Cieszymy się, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna aktywnie wspiera takie inicjatywy – zaznacza Jarosław Jopkiewicz, właściciel firmy AURO.

 

Oferowane przez firmę dedykowane systemy pomiarowe, wizyjne, systemy śledzenia, a także integracja produkcji z warstwami wyższymi w zakładzie, zapewniają klientom najwyższej jakości produkty i gwarancję wydajności procesów. Dla zarządzających i pracowników AURO w relacjach z klientami podstawą jest partnerstwo. Firma dąży do aplikowania najlepszych rozwiązań technicznych, dających rynkową przewagę.

 

Nieustannie zmierzamy w kierunku nowych rozwiązań i nowych technologii po to, aby sprostać nawet najbardziej wysublimowanym wymaganiom naszych klientów, zgodnie z bieżącą ideą automatyzacji, robotyzacji i wizją nowoczesnych zakładów na miarę Industry 4.0 – dodaje Jarosław Jopkiewicz.

 

AURO to kolejny mikroprzedsiębiorca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który otrzymał decyzję o wsparciu od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. To przykład, że o taką formę wsparcia mogą starać się wszystkie przedsiębiorstwa spełniające określone warunki. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: https://lsse.eu/strefa-inwestora

 

Zobacz także