Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pn. „20 lat w Unii Europejskiej”, organizowanym przez Dolnośląski Klaster Edukacyjny, którego liderem jest Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z partnerskich placówek DKE.

1 maja tego roku mija równo 20 lat od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Konkurs polega na przygotowaniu przez uczniów pracy plastycznej w formacie A3, inspirowanej właśnie tym wydarzeniem, czyli 20-leciem wstąpienia Polski do UE. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Prace należy przesyłać pocztą tradycyjną w terminie do 14 kwietnia 2024 r. na adres:

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Rycerska 24
59-220 Legnica

z dopiskiem: „Konkurs plastyczny”.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu [pobierz].

Zobacz także