Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z/s w Legnicy, zawiadamia, że  postępowanie  o udzielenie zamówienia na  ,, Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ” zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie przesłanki określonej w  § 17 ust. 4 lit. a)  Regulaminu udzielania przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Legnicy zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane, których wartość nie przekracza 130 000 złotych tj. wystąpienie istotnych zmian okoliczności, powodujących, że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia  nie leży w interesie LSSE S.A.

 

  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na ,, Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. ”. pdf


Metryczka

Data utworzenia: 10 marca 2022 08:56
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 10 marca 2022 08:56
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także