Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z/s w Legnicą, zawiadamia że postępowanie o udziale zamówienia DA.22.12.2022.BZ.1 na „Dostawę 6 sztuk Macbooków do siedziby zamawiającego przy ul. Rycerskiej”, zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie przesłanki określonej w §17 pkt. 4 lit. a i b Regulaminu udzielania przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. z siedzibą w Legnicy zamówień na usługi, dostawy oraz roboty budowlane, których wartość nie przekracza 130 000 złotych tj. nie złożono oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Dostawę 6 Macbooków do siedziby zamawiającego przy ul. Rycerskiej”.pdf


Metryczka

Data utworzenia: 10 marca 2022 10:11
Autor: LSSE Administrator
Ostatnia modyfikacja: 17 marca 2022 14:44
Zmodyfikował/a: LSSE Administrator

Zobacz także