Przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na czele z prezesem Przemysławem Bożkiem, odwiedzili partnerskie szkoły Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego we Lwowie: Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny oraz Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej. Instytucje te mają ponad stuletnie tradycje w krzewieniu polskiej kultury i języka oraz patriotycznym wychowaniu kilku pokoleń Polaków.

W związku z trwającą wojną na Ukrainie, każda placówka edukacyjna musi teraz posiadać „klasy bezpieczeństwa”. Wdrożenie rozszerzonego szkolnego programu w ukraiński system oświatowy ma służyć bezpieczeństwu dzieci i młodzieży, a także przygotowaniu ich do właściwego zachowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia oraz stanach nadzwyczajnych.

Do szkół uczęszcza łącznie blisko 850 uczniów, a większość z nich ma polskie korzenie. Cieszymy się, że mogliśmy dołożyć do tego przedsięwzięcia swoją cegiełkę w ramach projektu realizowanego przez Fundację LSSE i dzięki pozyskanym środkom z Fundacji Orlen.

Wizyta we Lwowie była również okazją do chwili zadumy i refleksji. Delegacja LSSE złożyła kwiaty na Górce Powstania 1863 roku i oddała hołd Orlętom Lwowskim na Cmentarzu Łyczakowskim. To najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, będąca miejscem pochówku wielu zasłużonych Polaków.

Zobacz także