W Centrum Konferencyjnym Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odbył się Świąteczny Koncert Charytatywny „Wigilia Serc – strefowe kolędowanie” zorganizowany przez Fundację LSSE.

Zebrana pomoc zostanie przekazana na rzecz dzieci z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy. Środki pozwolą na zakup materiałów terapeutycznych, edukacyjnych, wspierających rozwój oraz zainteresowania podopiecznych.

O świąteczny klimat zadbali: pracownicy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, wolontariusze Fundacji LSSE, Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, przedstawiciele Młodzieżowego Centrum Kultury w Legnicy, Weber Group, partnerzy PCPR oraz zaproszeni goście. Oprócz wspólnego kolędowania, w ramach koncertu zorganizowano loterię fantową oraz poczęstunek z domowymi wypiekami. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wielkie serce i chęć niesienia pomocy.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. przedsiębiorcy z terenu oddziaływania LSSE wraz ze współpracownikami, samorządowcy i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu z rodzinami.

Zobacz także