Wojna na Ukrainie stała się prawdziwą próbą dla nas wszystkich. Wywarła nie tylko istotny wpływ na politykę i gospodarkę, ale także na działalność trzeciego sektora. Zniszczyła setki miast i wiosek oraz nadal sieje spustoszenie w ukraińskich regionach. Jak wygląda współpraca na rzecz odbudowy Ukrainy? M.in. ten temat poruszany był podczas VIII Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach, w którym uczestniczyli przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Aleksandra Jurkiewicz, prezes Fundacji LSSE, wzięła udział w panelu dyskusyjnym, w trakcie którego rozmawiano o łączeniu sił w celu wsparcia ożywienia i odbudowy Ukrainy, zarówno teraz, jak i po wojnie. Mówiono o inicjatywach, które pomogą przygotować się do docelowej odbudowy budynków mieszkalnych i infrastruktury krytycznej, w tym działaniach miękkich na rzecz Ukrainy i jej obywateli, którzy po wybuchu pełnoskalowej wojny znaleźli się również na terenie Dolnego Śląska.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Fundacja LSSE już od ponad roku są zaangażowane w pomoc i odbudowę Ukrainy. Konsekwencje wojny to zniszczona infrastruktura, ale przede wszystkim zniszczone ludzkie życia. Niektóre kwestie, jak choćby pomoc uciekającym przed wojną obywatelom Ukrainy, wymagają szybkich i bezpośrednich działań. Takie kroki od pierwszych dni rosyjskiej inwazji zrobiliśmy. Przy współpracy z samorządami na terenie LSSE dostosowaliśmy infrastrukturę do potrzeb mieszkalnych i przyjęliśmy matki z dziećmi. Dla dzieci przygotowaliśmy atrakcje, które pomogły im chociaż na chwilę oderwać myśli od tego, co dzieje się w ich kraju – mówiła Aleksandra Jurkiewicz, prezes Fundacji LSSE. – Nasze działania są też adresowane do osób, które zostały za naszą wschodnią granicą. To liczne transporty humanitarne na Ukrainę, których kwota wyniosła dotychczas ok. 2 mln zł. Dzięki współpracy z naszymi partnerami z Ukrainy oraz wizytom przedstawicieli LSSE na Ukrainie, z bezpośrednich relacji wiemy co jest potrzebne cywilom i wojskowym. We Lwowie powstało także nasze przedstawicielstwo. Organizacja warsztatów i szkoleń dla ukraińskich przedsiębiorców, a także spotkania z samorządowcami, wymiana doświadczeń służą temu, aby Ukraina była odbudowana jak najszybciej – dodała Aleksandra Jurkiewicz.

Zobacz także