Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. gen. Stanisława Maczka w Szczercu z nowym sztandarem! W Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Głogowie odbyła się uroczystość poświęcenia oraz przekazania sztandaru partnerskiej szkole Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, w której uczestniczył m.in. Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wśród fundatorów sztandaru znaleźli się: Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fundacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Lwowski Klub „Pogoń”, Fundacja Pogoń Lwów, Fundacja Zawiszy Czarnego, Fundacja Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich, Stadnina Koni „Kalinówka”, 125. Jaczowska Drużyna Harcerzy „Husaria” im. ks. Jeremiego Wiśniowieckiego. Przedstawiciele wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru.

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna w Szczercu już od ponad 15 lat kształci dzieci i młodzież w duchu patriotyzmu oraz polskiej kultury. Placówka ma swoją siedzibę przy parafii św. Stanisława, a jej patronem jest Stanisław Maczek, generał dywizji Wojska Polskiego, kawaler Orderu Orła Białego, który urodził się w Szczercu i spędził tam swoją młodość.

Zobacz także