W Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy odbyła się gala z okazji XLVI Dni Nauki i Techniki współorganizowana przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Podczas uroczystości wręczono nagrody w konkursie o tytuł Mistrza Techniki NOT Zagłębia Miedziowego oraz Dolnośląskiego Mistrza Techniki. Uczestnicy gali mieli również możliwość dowiedzenia się „Jak rozwinąć swój biznes dzięki wsparciu LSSE S.A.?”.

Wydarzenie organizowane przez Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” od lat promuje ideę postępu i rozszerzenia polskiej myśli technicznej. Ponadto pobudza techniczno-ekonomiczny rozwój regionu oraz zacieśnia współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami sfery naukowo-badawczej.

Zobacz także