Umowa Partnerstwa to nasz biznesplan inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze unijne wraz ze środkami krajowymi będą wspierać najważniejsze potrzeby rozwojowe Polski. Od lat jesteśmy w unijnej czołówce efektywnego inwestowania funduszy UE. 7 kwietnia odbędzie się wysłuchanie dla Umowy Partnerstwa.

Polskie potrzeby rozwojowe nie są jedynym czynnikiem wpływającym na sposób inwestowania tych środków. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE. Wynika z nich, że 30% środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii – polityka spójności też musi się do tego przyczynić.

Chcemy poznać możliwie jak najwięcej opinii na temat zainwestowania pieniędzy z polityki spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zapraszamy przedstawicieli samorządów, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych

– podkreśla wiceminister Waldemar Buda.

Biznesplan Funduszy Europejskich

Umowa Partnerstwa to najważniejszy dokument określający, w co Polska zainwestuje Fundusze Europejskie na lata 2021-2027. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności (72,2 miliarda euro) i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (3,8 miliarda euro). Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podobnie jak w latach 2014-2020 również w nowej rozpoczynającej się perspektywie na lata 2021-2027 około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez marszałków województw.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na danych statystycznych, między innymi na liczbie ludności i PKB na mieszkańca. 75% środków zostało już podzielonych, a 25% (7,1 miliarda euro) jest teraz dzielone w negocjacjach kontraktów programowych. Kluczowe dla rządu i samorządu wojewódzkiego projekty, zgłoszone przez marszałków do kontraktów programowych, mogą liczyć na dodatkowe fundusze.

Z kolei środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji zostaną skierowane na łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Skorzystają z niego województwa: śląskie, małopolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubelskie i łódzkie.

Wysłuchanie UP

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat Umowy Partnerstwa. Pomysłodawcą i patronem wysłuchań jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa, który funkcjonuje w systemie wdrażania Funduszy Europejskich. Jego członkami są przedstawiciele rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Wysłuchania przygotowała Fundacja Stocznia oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych we współpracy z MFiPR.

Konsultacje UP

Konsultacje Umowy Partnerstwa w formie online odbyły się od 18 stycznia do 22 lutego. MFiPR zorganizowało spotkania z przedstawicielami 16 województw. Łącznie to ponad 48 godzin konsultacji transmitowanych na żywo, 4100 uczestników, ponad 5000 uwag, 500 pytań, 17 konferencji prasowych i setki informacji medialnych.

Umowa Partnerstwa będzie przekazana Komisji Europejskiej w połowie roku. Równolegle trwają nieformalne negocjacje z KE. Planujemy, żeby środki z nowej perspektywy budżetowej UE były inwestowane jeszcze w tym roku.

Materiały

Zgłoszenia udziału chętnych do zabrania głosu i obserwatorów do 2 kwietnia (piątek) do godz. 10:00

Zobacz także