W czwartek 12.12.2020 r. zorganizowaliśmy szkolenie dla pracowników firm w naszej strefie pt. „Ryzyka pracodawcy związane z rekrutacją i selekcją pracowników oraz rozwiązaniem stosunku pracy”.

Tematyka umożliwia zapoznanie się z prawidłowym formułowaniem treści ogłoszeń o pracę i prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych. Prezentuje konsekwencje wynikające z nieprawidłowej treści ogłoszenia oraz zakres informacji, o które można pytać kandydata. Uczestnicy zapoznają się z listem intencyjnym oraz przedwstępną umową o pracę. Szkolenie kończy część poświęcona rozwiązywaniu stosunku pracy, m.in. sposobom rozwiązywania umowy o pracę, wskazaniu zasad i obowiązków związanych z wypowiadaniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz przedstawieniu roszczeń przysługujących pracownikowi w razie wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę. Szkolenie uwzględnia regulacje związane z RODO.

Prowadzącymi szkolenie są:
Krzysztof Bramorski, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, studia prawnicze w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn. Ekspert z dziedzin prawa gospodarczego, prawa podatkowego i prawa pracy. Specjalista z zakresu prywatyzacji i restrukturyzacji oraz projektów M&A. Doradca w przedsięwzięciach PPP, a także mediator i negocjator.
Barbara Wawrzyniak, radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie z zakresu tworzenia i przekształceń spółek kapitałowych oraz prawa pracy.

Zobacz także