W trakcie konsultacji społecznych Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zgłoszonych zostało wiele uwag. Najwięcej komentarzy otrzymaliśmy od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, partnerów społecznych i gospodarczych oraz od osób prywatnych. Wsłuchaliśmy się w te głosy. Dlatego są już decyzje o pierwszych zmianach w dokumencie – powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Wiceminister podkreślił, że prace nad Krajowym Planem Odbudowy trwają w sposób niezakłócony. Zgodnie z harmonogramem konsultacje społeczne dokumentu zakończyły się 2 kwietnia.

W ich wyniku zdecydowaliśmy, że zarówno przedstawiciele samorządów, jak i przedsiębiorców oraz trzeciego sektora, będą uczestniczyli w Komitecie Monitorującym wdrażanie KPO

– poinformował wiceminister Buda.

Spełniamy również postulat zwiększenia nakładów na rolnictwo

– dodał. Dodatkowe środki trafią m.in. na działania retencyjne na obszarach wiejskich oraz inwestycje związane ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym.

Uwzględnione zostały także uwagi dotyczące systemu ochrony zdrowia.

Ponad 800 mln euro ma zostać przeznaczonych na budowanie zasobu kadrowego służb medycznych

– powiedział wiceminister. Dodatkowe środki zostaną przekazane też na wsparcie i modernizację podmiotów leczniczych, łącznie będzie to 2,3 mld euro.

Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom dużych miast. Rozszerzymy zakres inwestycji w zeroemisyjny tabor miejski o tramwaje. Zwiększymy – o 100 mln euro – środki na linie kolejowe

– wyjaśnił wiceminister Buda.

Analiza zgłoszonych 5,5 tys. uwag nadal trwa. Spodziewamy się zakończenia prac nad Krajowym Planem Odbudowy po 20 kwietnia, by móc przeprowadzić całą procedurę Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów i do 30 kwietnia przedłożyć go Komisji Europejskiej.

Więcej o podsumowaniu konsultacji KPO: Szeroki dialog się opłaca – wiceminister Buda o konsultacjach KPO

Zobacz także