Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. oraz PKO Bank Polski S.A. w Legnicy zorganizowały dla lokalnych przedsiębiorców bezpłatne spotkanie z cyklu „Strefa dla Biznesu”, które odbyło się w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostały m.in. najważniejsze narzędzia wspierające rozwój firm i pracodawców.

„Strefa dla Biznesu” skierowana jest przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują rozwijać swój biznes lub inwestować w regionie. Spotkanie było okazją do poszerzenia praktycznej wiedzy dzięki wystąpieniom ekspertów, a także indywidualnym konsultacjom ze specjalistami.

Od 2018 roku cała Polska jest jedną wielką strefą ekonomiczną, a to pozwala przedsiębiorcom na rozwijanie działalności poprzez dostęp do ulg podatkowych zarówno dla mniejszych, jak i dużych inwestycji. Jako Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna chcemy być blisko firm, nie tylko gigantycznych, zagranicznych inwestorów, ale szczególnie mniejszych czy mikroprzedsiębiorców. Nasza strategia polega na tym, żeby najnowocześniejszy biznes był na wyciągnięcie ręki – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Uczestnicy poznali rodzaje wsparcia oferowanego przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., w tym możliwości uzyskania zwolnienia podatkowego CIT/PIT do 45% poniesionych kosztów inwestycji nawet przez 15 lat, które przedstawiła Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Budujemy partnerskie relacje z lokalnymi firmami, oferując pomoc publiczną w postaci ulgi podatkowej na realizację nowych inwestycji oraz inne formy długofalowego wsparcia na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego. Spotkania w ramach cyklu „Strefa dla Biznesu” mają ogromną wartość merytoryczną i praktyczną. Rozmowy z ekspertami pozwalają lepiej poznać możliwości, które daje współpraca z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i naszymi partnerami, prezentującymi swoje oferty – dodaje Justyna Hubiak, dyrektor Departamentu Obsługi Przedsiębiorców Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Zaproszeni eksperci omówili rodzaje dofinansowania i funduszy unijnych dostępnych dla przedsiębiorstw oraz wskazówki, jak skutecznie z nich korzystać. W harmonogramie znalazły się również rozmowy o sztucznej inteligencji i cyfrowym rozwoju firm.

Joanna Milczarz, dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego i Usług Finansowych Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. przybliżyła uczestnikom formy wsparcia dla pracodawców. O możliwościach wsparcia przedsiębiorstw funduszami unijnymi na lata 2021-2027 opowiedziała Aleksandra Mania z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy. Biorący udział w spotkaniu dowiedzieli się, że „nie samą sztuczną inteligencją żyje człowiek” za sprawą Michała Patli, dyrektora regionalnego PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Podczas spotkania, dr inż. Małgorzata Rusińska, koordynator ds. kontaktów zagranicznych European Digital Innovation Hub Wrocław, zaprezentowała ofertę europejskiego hubu innowacji cyfrowych WRO4digiITal.

Zobacz także