Siedzibę Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej odwiedziła dr Oksana Puha, reprezentująca Politechnikę Lwowską oraz prywatną szkołę językową. Tematem spotkania była możliwość przystąpienia szkoły do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego działającego w ramach LSSE.

Jako osoba zaangażowana w pomoc Ukrainie, Pani Oksana przyjęła od prezes Fundacji LSSE Aleksandry Jurkiewicz, dary w postaci artykułów spożywczych, leków oraz środków higienicznych, które za pośrednictwem wolontariuszy trafią do osób potrzebujących na wschodzie Ukrainy.

Zobacz także