Polska Izba Rozwoju Elektromobilności wraz z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną planuje założyć Zachodni Klaster Elektromobilności. Wspólnie stawiamy na jeszcze większe zacieśnienie współpracy pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi, spółkami Skarbu Państwa oraz administracją na poziomie lokalnym i centralnym. Celem jest także zwiększenie potencjału innowacyjnego firm. Za nami spotkanie robocze, podczas którego z partnerami inicjatywy omówione zostały wspólne założenia i zasadność utworzenia Klastra Elektromobilności.

 

Zobacz także