W środę 27 listopada w siedzibie Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(„LSSE S.A.”) odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia klasy patronackiej kształcącej uczniów w zawodzie technik-mechanik. W spotkaniu wzięli udział Wiceprezes Zarządu LSSE S.A. Przemysław Bożek, przedstawiciele firmy Haerter Pani Monika Pilch – Dyrektor Zakładu i Pani Aleksandra Piotrowicz – Dyrektor Działu Personalnego, a także przedstawiciele legnickich szkół Pan Grzegorz Gargaś – Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych oraz Pani Stella Święcińska – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących („ZSTiO”)
i Pani Agnieszka Przybysz–Fijołek Kierownik Kształcenia Praktycznego w ZSTiO.

Na spotkaniu omówiono szczegóły i warunki podjęcia współpracy. Wszystkie strony wyraziły zainteresowanie patronatem jednocześnie podkreślając ogromne znaczenie tego typu inicjatyw dla rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego na terenie Legnicy.

Wiceprezes LSSE S.A. Przemysław Bożek zapowiedział kolejne spotkanie z partnerami
w styczniu 2020 r. Utworzenie klasy patronackiej pod patronatem firmy Haerter będzie kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia edukacji zawodowej w naszym regionie.

 

Zobacz także