Dolnośląski Klaster Edukacyjny w ramach działań „Strefa Witelona” zorganizował spotkanie dla uczniów z Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie. Przyszli technicy i logistycy mieli szansę sprawdzić się na symulatorze maszynisty w Ośrodku Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów.
Podczas warsztatów zaprezentowano bazę dydaktyczną Collegium Witelona oraz kierunki kształcenia oferowane przez uczelnię. Zajęcia były ciekawą formą przedstawienia uczniom możliwości pracy związanej z ich profilem kształcenia po ukończeniu szkoły średniej.

Zobacz także