Były zapowiedzi, są realne działania. O rozwoju Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz planach otwarcia biura we Lwowie, prezes Przemysław Bożek rozmawiał z konsul generalną Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Elizą Dzwonkiewicz. Panu Prezesowi towarzyszyła Maria Osidacz z Departamentu Obsługi Przedsiębiorców LSSE, dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku.

W ramach naszego planu działalność biura LSSE we Lwowie skupi się nie tylko na biznesie, ale też zadbamy m.in. o polskie szkoły i polską edukację, kulturę w ramach Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego (DKE). Ostatnie miesiące stawiają przed nami dalsze wyzwania, w tym biznesowe. Wierzymy, że już w najbliższym czasie przedstawimy naszą szerszą ofertę na Ukrainie, a współpraca gospodarcza pomiędzy naszymi krajami będzie się zacieśniać.

Wizyta we Lwowie była także okazją do odwiedzin Liceum nr 10 im. św. Marii Magdaleny i rozmów z dyrektor Wierą Szerszniową o sytuacji w edukacji podczas wojny i problemach, z którymi boryka się liceum. Poruszono również temat wsparcia dla osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie oraz zaangażowania placówki w pomoc dla uciekinierów wojennych. Co ważne liceum jest partnerem DKE.

Na ręce pani dyrektor prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazał laptop i inne materiały, które będą wsparciem w bieżącej pracy edukacyjnej. Cieszymy się, że współpraca pomiędzy liceum a placówkami edukacyjnymi w Polsce rozwija się i trwa mimo wojny.

W tym roku przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej. Z tej okazji przedstawiciele Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przebywający we Lwowie, postanowili uhonorować jedną z najwybitniejszych pisarek w historii. Na grobie polskiej nowelistki i poetki na Cmentarzu Łyczakowskim zapalono biało-czerwone znicze.

Prezes LSSE Przemysław Bożek i Maria Osidacz, menadżerka Departamentu Obsługi Przedsiębiorców złożyli również kwiaty i zapalili znicze na Górce Powstańców Styczniowych i Cmentarzu Orląt Lwowskich. Pamiętali także o „kwaterze zadwórzańskiej”, gdzie spoczywa kilku uczestników bitwy pod Zadwórzem z 17 sierpnia 1920 roku, w tym dowódca polskiego ochotniczego batalionu kpt. Bolesław Zajączkowski.

Zobacz także