Ranking Perły Polskiej Gospodarki jest jednym z najstarszych i najbardziej miarodajnych badań polskich przedsiębiorstw. Ogłoszenie wyników przez redakcję „Polish Market” jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce.

Wydarzenie budzi ogromne zainteresowanie biznesmenów, artystów, naukowców, sportowców i polityków. Badanie rankingowe Perły Polskiej Gospodarki obejmuje ponad 2.000 przedsiębiorstw.

W 2019 roku kryteria ekonomiczne Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki spełniło 91 przedsiębiorstw. Te firmy cechują się największą efektywnością działania. Dlatego tak bardzo cieszy nas, że nasza firma zdobyła I miejsce w rankingu Pereł Wielkich.

Zobacz także