Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek, uczestniczył w uroczystej sesji Rady Powiatu Legnickiego, wieńczącej obchody 25-lecia powiatu. Była to doskonała okazja, aby podziękować za wieloletnią współpracę i zaufanie.

W ramach wydarzenia przyznano wyróżnienia „Zasłużony dla Powiatu Legnickiego”. Tytuł stanowi formę podziękowania za wybitne zasługi oraz jest wyrazem wdzięczności za działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Cieszymy się, że w ciągu 25 lat udało się nam razem zrealizować tak wiele kluczowych dla regionu projektów i inwestycji, a wspólne działania w Radzie Rozwoju Obszaru Gospodarczego LSSE przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości. Jeszcze raz gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w przyszłych przedsięwzięciach.

Zobacz także