W Centrum Konferencyjnym LSSE miały miejsce warsztaty dla studentów z projektu pn.: „Pod wspólnym niebem – Studenci w Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej, którego jesteśmy współorganizatorem. Spotkanie otworzył prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysław Bożek, który podzielił się ze studentami swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedsiębiorczości.

Projekt dla studentów realizowany jest przez Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przy współpracy z Państwowym Pedagogicznym Uniwersytetem im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz Kolegium Muzyczne im. W. Barwińskiego w Drohobyczu. Podczas warsztatów młodzież miała okazję m.in. przećwiczyć swoje kompetencje miękkie, poznać ciekawe rozwiązania i nauczyć się kreatywnego podejścia do zadań i asertywnej komunikacji.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół owocnej pracy i wielu sukcesów! Bardzo się cieszymy, że w tym roku w szkołach ponadpodstawowych pojawił się nowy przedmiot – Biznes i Zarządzanie, który ma na celu rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych i menedżerskich.

 

Zobacz także