Ostatnie lata dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są historyczne pod względem inwestycyjnym i finansowym. Jeden z większych sukcesów to funkcjonujący od maja 2023 r. proekologiczny zakład koncernu PepsiCo, ponad miliardowa inwestycja, bazująca na technologiach przyszłości, jest realizowana etapami do 2025 r. LSSE S.A. nie zwalnia tempa, a plany na przyszłość są duże. Gigantyczna inwestycja firmy Intel na terenach LSSE, nowe parki przemysłowe czy wojskowa jednostka szkoleniowa w Legnicy, to tylko kilka z realizowanych aktualnie przez spółkę projektów. Szczegóły przedstawiono podczas briefingu prasowego w Centrum Konferencyjnym LSSE w Legnicy.

Zysk brutto Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. na przestrzeni lat 2018-23 znacząco się zwiększył. W 2018 r. była to kwota na minusie -3,99 mln zł, a na koniec 2023 r. wyniosła 16,84 mln zł. Okres ten to również czas dynamicznego rozkwitu inwestycyjnego LSSE S.A., który ma przełożenie na rozwój gospodarczy całego Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.

Gigant technologiczny planuje budowę na terenach LSSE – potężna inwestycja Intel

Planowana gigantyczna inwestycja firmy Intel na terenie tworzonego przez LSSE S.A. Parku Przemysłowego Miękinia-Środa Śląska wygeneruje docelowo co najmniej 10 tys. nowych miejsc pracy, stając się dźwignią rozwojową nie tylko dla Dolnego Śląska, ale i całej Polski. Położenie blisko autostrady A4 oraz Wrocławia zapewnia ogromną atrakcyjność inwestycyjną. W pobliżu znajduje się ponad 30 uczelni wyższych i działa międzynarodowy port lotniczy.

Ostatnie wyniki finansowe Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są rekordowe. Wspólnie pracujemy nad tym, aby przełożyły się na konkretne inwestycje, kolejne uzbrojone tereny i nowe miejsca pracy. Naszym ogromnym wspólnym sukcesem jest przyciągnięcie giganta technologicznego na Dolny Śląsk. Budowa Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników firmy Intel na terenie tworzonego Parku Przemysłowego Miękinia-Środa Śląska ma być największą inwestycją gospodarczą w wolnej Polsce oraz historii spółki. Nie byłoby to możliwe bez ciężkiej pracy całego zespołu LSSE – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Podobne nowoczesne parki przemysłowe LSSE S.A. buduje również w Głogowie i Lubinie. Łączna powierzchnia przeznaczona na te inwestycje wynosi ponad 1000 ha (Głogów – 330 ha, Lubin – 400 ha, Miękinia-Środa Śląska – 400 ha).

W maju 2023 r. w Świętem k. Środy Śląskiej na 30-hektarowym terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otwarto fabrykę PepsiCo. To najbardziej zrównoważony środowiskowo zakład tego koncertu w Europie.

Zaufanie amerykańskich partnerów jest dla nas niezwykle istotne, ponieważ Amerykanie rozdają karty nie tylko w gospodarce, ale też na poziomie globalnego bezpieczeństwa. Fabryka PepsiCo to przykład inwestycji, która nie wpływa negatywnie na środowisko i działa w oparciu o najnowsze technologie. Gwarantuje również długoterminowe kontrakty dla lokalnych rolników na dostarczanie półproduktów – dodaje Przemysław Bożek.

Kluczowe projekty LSSE S.A.

Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego, mieszczące się w budynku starej poczty w Głogowie, którego właścicielem jest LSSE S.A., już wkrótce zmieni się w miejsce umożliwiające dynamiczny rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspierające lokalną gospodarkę. W 2023 r. pozyskano ponad 900 tys. zł na prace renowacyjne oraz zagospodarowanie terenu.

W zasobach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. znajdują się grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, które są zlokalizowane na terenach gmin Przemków oraz Złotoryja. Obecnie trwają prace zarówno pod kątem projektowym, jak i pielęgnacyjnym, celem przygotowania ok. 25 ha przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne. LSSE S.A. współpracuje też w tym zakresie z gminą Prochowice, która wstępnie zadeklarowała wolę sprzedaży przysługujących jej praw własności nieruchomości. Mają one zostać przedstawione LSSE S.A. jako oferta terenów mieszkaniowych, mowa o ok. 2 ha ziemi położonych w północno-zachodniej części gminy.

Wspólny projekt LSSE S.A. i dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej ma zapewnić dogodne warunki do rozmieszczenia pododdziałów WOT w województwie dolnośląskim. Na terenie Legnicy powstanie hala wykorzystywana na potrzeby stacjonowania i szkolenia batalionu lekkiej piechoty 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – strefa dla biznesu i nie tylko

Decyzje o wsparciu oferowane są różnorodnym inwestorom – od światowych koncernów przez średnie firmy aż do mikro- i małych przedsiębiorców. Do grona firm, które w ostatnim czasie otrzymały od Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. decyzje o wsparciu, należą: AURO Automation & Robotics, GAAG, Soda Pluss, CLOOS WELDING PRODUCTS, Yulchon Poland oraz Systemy i Technologie. LSSE S.A. buduje partnerskie relacje z lokalnymi firmami, oferując pomoc publiczną w postaci ulgi podatkowej na realizację nowych inwestycji oraz inne formy długofalowego wsparcia na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

LSSE S.A. stanowi jednak nie tylko przestrzeń biznesową, ale również miejsce, w którym budowane są trwałe więzi i relacje oparte na partnerstwie oraz współpracy. Działalność klastrów uwzględnia wszystkie aspekty odpowiedzialności biznesu, zarówno w kontekście społecznym, jak i środowiskowym. Łączy potencjały gospodarczy, naukowy i społeczny, dążąc do nieustannego rozwoju instytucji branżowych, a także tematycznych. LSSE S.A. jest liderem Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego, Klastra Technologii Kosmicznych „Silesian Space Valley” oraz Zachodniego Klastra Elektromobilności. Aktywnie uczestniczy także w działalności Dolnośląskiego Klastra Lotniczego, powołanego m.in. z jej inicjatywy.

Jednym z obszarów, który ma szczególne znaczenie w działaniach podejmowanych przez spółkę jest ochrona środowiska. Kompleksowe podejście Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do ekologii ma na celu poprawę jakości otoczenia, w którym żyjemy oraz zminimalizowanie zubożenia zasobów naturalnych, na które może oddziaływać m.in. codzienna działalność przedsiębiorstw. W tym roku, przy udziale LSSE S.A., zasadzono już ponad 2000 drzew. Dolnośląski Klaster Edukacyjny zorganizował akcję pt. „Rośnij razem z nami”. W otoczeniu partnerskich szkół zostały posadzone nowe drzewa. Oprócz nasadzeń, przeprowadzono również prelekcje ekologii dla uczniów.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. jako pierwsza strefa ekonomiczna w Polsce powołała swoją fundację. Fundacja LSSE to głównie wsparcie lokalnych przedsięwzięć, instytucji, stowarzyszeń i organizacji z gmin oraz powiatów z terenu oddziaływania LSSE S.A. Od początku pełnoskalowej wojny na Ukrainie aktywnie wspiera potrzebujących za naszą wschodnią granicą oraz obywateli tego kraju, którzy przyjechali na Dolny Śląsk. Fundacja jest podmiotem, który pozyskuje również środki zewnętrzne, ponieważ zgodnie z założeniami statutowymi, ma wspierać edukację, sport, kulturę, ochronę środowiska czy zdrowia.

Zobacz także