Z Radą Fundacji spotkaliśmy się w przedświątecznym klimacie. Był to czas podsumowania całego 2022 roku, który dla nas na pewno na długo pozostanie wyjątkowym. To w tym, kończącym się właśnie roku, rozpoczęliśmy swoją działalność. Smutne okoliczności wybuchu wielkoskalowej wojny na Ukrainie, z którymi zbiegło się utworzenie naszej Fundacji, skutkowały wieloma dobrymi przedsięwzięciami.

Podczas spotkania została przyjęta uchwała dotyczącą głównych kierunków działania w 2023 roku. Kolejny rok będzie dla nas kolejnym wyzwaniem! Korzystając z okazji, jeszcze raz bardzo dziękujemy za dotychczasową współpracę wszystkim przyjaciołom Fundacji LSSE.

Zobacz także