Kontynuujemy akcję „Rośnij razem z nami”! Ostatnio informowaliśmy o zalesieniu terenów w Mrozowie k. Miękini w powiecie średzkim. Tym razem nasadzenia nowych drzew zrealizowane będą w gminie Prochowice. Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Legnicy omówiono szczegóły kolejnej współpracy.

Pierwszy las Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został zasadzony na terenie powiatu średzkiego, teraz czas na bijące serce LSSE, czyli powiat legnicki. Bardzo się cieszę, że pan starosta, Adam Babuśka, pani wicestarosta, Janina Mazur, oraz pani burmistrz Prochowic, Alicja Sielicka, zechcieli włączyć się do naszej akcji. Wierzę, że efekty będziemy mogli podziwiać już jesienią, ale dzisiaj oficjalnie ogłaszamy zasadzenie drugiego lasu Legnickiej Strefy, tym razem w gminie Prochowice – mówi Przemysław Bożek, prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Powiat legnicki od kilku lat realizuje program wspólnie z samorządem województwa dolnośląskiego, w ramach którego posadzono już kilkaset drzew. Dbamy, żeby władze publiczne wypełniły drzewami te miejsca, w jakich możliwe są nowe nasadzenia. Dzięki akcji zaproponowanej przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, robimy kilkukrotne przyspieszenie w tym procesie. Cieszę się, że udało się porozumieć w tej sprawie również z panią burmistrz Prochowic. Mamy świetne miejsce na ten projekt i myślę, że las będzie pod odpowiednią opieką – dodaje Adam Babuśka, starosta legnicki.

Zobacz także