Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. uzyskała decyzję konserwatora zabytków o możliwości pracy przy historycznym obiekcie starej poczty. Do starostwa powiatowego w Głogowie zostało złożone zgłoszenie robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę.

W ramach zadania planowane są wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w głównym budynku oraz renowacja zabytkowych drzwi, znajdujących się przy portalu wejściowym od strony ul. Piotra Skargi.

Na realizację inwestycji LSSE S.A. pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości ponad 900 tys. zł.

Już wkrótce ogłoszone będzie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Zobacz także