Projekt pn. „Potencjał i walory ziemi Witelona od zwiedzania do działania” był okazją spotkania Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego ze studentami z Państwowego Pedagogicznego Uniwersytetu im. Iwana Franki w Drohobyczu oraz Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Legnicy.

W pierwszej części spotkania pracownicy DKE zaprezentowali organizację i zakres działań Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a następnie przeprowadzili warsztaty pn. „Kompetencje paliwem do kariery”. Studenci podczas warsztatów mieli możliwość sprawdzenia w praktyce swoich kompetencji w zakresie umiejętności interpersonalnych i komunikacji.

Zobacz także