Na zaproszenie Coventry University Wrocław oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, uczestniczyliśmy w kolejnym posiedzeniu Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu we Wrocławiu.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i inspiracji do prowadzenia biznesu, w którym systemy cyfrowe przejmują kontrolę nad wieloma aspektami naszego życia i pracy, a wiedza i umiejętności zanikają szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Posiedzenie zakończyło się otwartą dyskusją w formule fishbowl.

W spotkaniu wzięli udział członkowie Dolnośląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, na czele z przewodniczącym Wojciechem Murdzkiem – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz przedstawiciele ekosystemu nauki i innowacji z Wielkiej Brytanii.

Zobacz także