W dniu 21.10.2021 r. odbyła się konferencja pn. „Od Edukacji do Biznesu”, w której udział wzięli m.in. Przemysław Bożek – Prezes Zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Marzena Machałek – Wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Wojciech Murdzek – Wiceminister w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Dorota Czudowska – Senator RP oraz liczni dyrektorzy szkół i uczelni wyższych, przedstawiciele jednostek samorządowych, firm i doradcy zawodowi. Konferencja została zorganizowana w ramach działań Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, której celem było nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami edukacji i biznesu.

W trakcie konferencji do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego przystąpiły przedsiębiorstwa Human Partner Sp. z o.o., PPH VITBIS Sp. z o.o. oraz instytucja edukacyjna: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Zawiązane dwustronne umowy partnerskie są efektem wielotygodniowych rozmów i spotkań przedstawicieli Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego z przedstawicielami firm i szkoły na temat rozwoju edukacji i kształcenia uczniów na potrzeby rozwoju lokalnego rynku pracy.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. podczas konferencji wręczyła statuetkę z okazji jubileuszu 20-lecia funkcjonowania przedsiębiorstwa Gates Polska Sp. z o.o. na terenie LSSE. Statuetkę odebrała w imieniu Zarządu Gates Polska Sp. z o.o. Pani Izabella Naliwajko – HR Manager Operations Eastern Europe oraz Pan Jarosław Kierat – Director R&D. Firma ta zaczynała od zatrudnienia w legnickim oddziale 150 osób, a dziś zatrudnienie znajduje tam 1150 osób. To dowód na to, że w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. firmy czują się dobrze i rozwijają swój biznes w przyjaznym otoczeniu.

Podczas trwającej konferencji oprócz wystawionych stoisk informacyjnych firm i instytucji edukacyjnych, była możliwość wygłoszenia krótkiej prezentacji. To doskonała okazja na zaprezentowanie swoich walorów i nawiązanie współpracy pomiędzy zaproszonymi szkołami, czy również innymi firmami. Mieliśmy okazję do wysłuchania prezentacji następujących firm: Gates Polska Sp. z o.o., Collins Aerospace, HMT Heldener Metalltechnik Polska Sp. z o.o.& Co.Sp.K., HTC Poland Sp. z o.o., Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., SITECH Sp. z o.o., SQD Alliance Sp. z o.o., Viessmann Technika Grzewcza Sp. z o.o., Vitbis Sp. z o.o., Winkelmann Sp. z o.o. oraz Filia Politechniki Wrocławskiej w Legnicy.

Konferencja „Od Edukacji do Biznesu” to nie tylko wygłaszane prezentacje i stoiska reklamowe, ale to również dialog pomiędzy otoczeniem biznesu a edukacji. W trakcie konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Działania sektora edukacji i biznesu wspomagające ścieżkę zawodową absolwentów szkół”. Panel dyskusyjny został podzielony na dwie części. Pierwsza część poświęcona została edukacji na poziomie akademickim, a panelistami byli:
1. Wojciech Murdzek – Wiceminister Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych,
2. Przemysław Bożek – Prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,
3. Dr inż. Daniel Medyński – Dziekan Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych PWSZ im. Witelona w Legnicy,
4. Paweł Korzeń – Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.

Druga cześć została skierowana do szkół podstawowych oraz szkół o kształceniu zawodowym, a udział w niej wzięli:
1. Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy,
2. Agnieszka Markiewicz – Menadżer ds. Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego,
3. Adam Kijak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiadrowie,
4. Joanna Pustelnik – specjalista ds. personalnych firmy Viessmann.

Zobacz także