Bezpośrednia pomoc – dla firm i pracowników dotkniętych skutkami COVID-19; nowy kierunek – czyli kompleksowe wsparcie w dostosowaniu się do wymagań rynku dla przedsiębiorców i pracowników w trudnej sytuacji; impuls rozwojowy – eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne – to główne założenia Planu dla Pracy i Rozwoju, przygotowanego przez MRPiT. – Naszym celem jest osłona polskich przedsiębiorców i pracowników w dobie pandemii i przygotowanie naszej gospodarki do powrotu na ścieżkę rozwoju, gdy ona minie – podkreśla Jarosław Gowin, wicepremier i szef resortu.

– Pandemia zmieniła świat, jaki znaliśmy. Dlatego potrzebny nam jest nowy plan, aby polscy pracownicy i firmy znowu mogli poczuć się bezpiecznie. Dzięki konkretnemu i pewnemu planowi, warunki prowadzenia działalności gospodarczej w naszym kraju staną się przewidywalne. Plan koncentruje się na pracy i rozwoju. Praca, bo w czasach kryzysu przede wszystkim musimy zapewnić byt polskim rodzinom i przetrwanie polskim firmom. I rozwój, ponieważ kryzys i pandemia kiedyś miną i dlatego już teraz musimy myśleć o przyszłości, o jak najszybszym powrocie naszej gospodarki na ścieżkę wzrostu – mówi premier Jarosław Gowin.

Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera cały szereg konkretnych propozycji ujętych w trzech kluczowych obszarach. Każdy z trzech obszarów planu odpowiada innym potrzebom. Część z tych rozwiązań jest już wdrożona, a część znajduje się na różnych etapach prac legislacyjnych czy przygotowawczych. Szczegóły dotyczące planu dostępne są na stronie internetowej: www.LiczaSieKonkrety.gov.pl.

– Kierowany przeze mnie resort odpowiada jednocześnie za gospodarkę i pracę. Stwarza to unikalną szansę na wypracowywanie antykryzysowych i prorozwojowych rozwiązań w szerokiej współpracy pomiędzy wszystkimi aktorami życia gospodarczego. Rozwiązania wypracowane w konsensusie będą skuteczniejsze i łatwiejsze do wdrożenia. Dlatego działania resortu będziemy prowadzić w dialogu – z pracodawcami i związkami zawodowymi. Nieprzypadkowo tak mocno podkreślam potrzebę dialogu i nowej umowy społecznej. Bo w naszym planie chodzi o jeszcze jedną fundamentalną sprawę – zaufanie. Musimy wzmocnić zaufanie obywateli do instytucji państwa – państwa sprawnego i skutecznego. Państwa konsekwentnie realizującego plan obliczony na podnoszenie poziomu życia Polaków i wzmacnianie naszej gospodarki – zaznacza wicepremier Gowin.

Jak dodaje wicepremier: – Zadania przypisane MRPiT obejmują bardzo szeroki obszar polskiej rzeczywistości. Od pracy, przez gospodarkę, przedsiębiorczość, przemysł, handel międzynarodowy, technologie, innowacje, budownictwo i mieszkalnictwo, aż po turystykę. W obecnej pandemicznej sytuacji oznacza to odpowiedzialność za wsparcie branż, w które najmocniej uderzają wprowadzone obostrzenia. Kierujemy się tu troską o ochronę jak największej liczby polskich firm i miejsc pracy. Zarazem pracujemy jednak nad tym, by dać polskiej gospodarce impuls do rozwoju, gdy obecny kryzys minie. Chcemy wykorzystać ten trudny czas również jako szansę – zaznacza – szef MRPiT.
I podsumowuje: – Plan to kompleksowa propozycja dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców i pracowników. Jest jednak otwarty i elastyczny. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy go sukcesywnie rozbudowywać o nowe rozwiązania i inicjatywy.

Trzy kluczowe obszary: bezpośrednia pomoc, nowy kierunek i impuls rozwojowy

Bezpośrednia pomoc

Przedsiębiorcy i pracownicy poszkodowani wskutek pandemii mogą liczyć na wsparcie z kolejnych odsłon tarczy antykryzysowej, w tym tarczy finansowej PFR, czy tarczy branżowej, której proces legislacyjny jest w fazie końcowej. Na tarczę branżową i kontynuację tarczy finansowej przeznaczymy ok. 40 mld zł. Chcemy też wprowadzić rekompensaty do 70 proc. kosztów stałych dla firm objętych obostrzeniami oraz korzystnie oprocentowane kredyty inwestycyjne gwarantowane przez BGK.

Firmy objęte wsparciem z tarczy branżowej będą mogły ubiegać się o pomoc w postaci: zwolnienia ze składek ZUS za listopad z możliwością przedłużenia na kolejne miesiące; jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł; dopłaty w wysokości 2 tys. zł do każdego miejsca pracy, w tym umowy zlecenie; dotacji w wysokości do 5 tys. zł; zawieszenia opłaty targowej w 2021 roku, przy czym gminy dostaną rekompensatę.

Przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie skorzystali  z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne nadal mogą wystąpić o te świadczenia na okres 3 miesięcy.

Poza tym przedłużamy o kolejne pół roku wsparcie z Funduszu Pracy w Urzędach Pracy, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli uzyskać środki na:

 1. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 2. dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowych,
 5. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń (i składek) pracowników organizacji pozarządowych,
 6. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń (i składek) pracowników kościelnych osób prawnych.

Nowy kierunek

Naszym celem jest też pomoc osobom, które straciły pracę, oraz przedsiębiorcom w kłopotach w dostosowaniu się do potrzeb rynku.

Służyć temu mają m.in.:

 1. program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który pomoże osobom bezrobotnym wrócić do aktywności zawodowej;
 2. program „Nowy Start” dla przedsiębiorców, których dotknęły trudności;
 3. program Polityka Nowej Szansy dla przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na rynku, a z różnych powodów znaleźli się w tarapatach. Dzięki temu firmy mogą otrzymać finansowe i eksperckie wsparcie w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji;
 4. proste procedury związane z zakładaniem firmy dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z biznesem. Zakładając konto w serwisie Biznes.gov.pl, w łatwy sposób w 12 krokach można przygotować się do założenia i zarejestrowania działalności gospodarczej. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy przy Biznes.gov.pl służy wsparciem 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Biznes.gov.pl gwarantuje zatem oszczędność czasu i liczne ułatwienia w załatwianiu spraw przez internet;
 5. wsparcie dla początkujących przedsiębiorców w postaci tzw. ulgi na start, czyli 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne, następnie 2–letniego okresu preferencyjnych składek, ZUS, a potem, dla spełniających kryteria – tzw. Małego ZUS-u Plus.

Impuls rozwojowy

Impuls dla rozwoju gospodarki po pandemii, przynieść mają m.in. takie rozwiązania, jak:

 1. tarcza prawna, której przygotowaniem zajmie się międzyresortowy zespół, na czele którego stanie minister Anna Kornecka. Zespół ten zajmie się m.in. usuwaniem barier administracyjnych, przyspieszeniem terminów w podejmowaniu decyzji i działaniem na rzecz bardziej przyjaznego otoczenia biznesu;
 2. Nowa Polityka Przemysłowa „szyta na miarę”, czyli dopasowana do potrzeb poszczególnych sektorów.  Ma być to przemyślany pakiet impulsów rozwojowych dla branż wnoszących największą wartość dodaną w eksporcie. Za program ten odpowiada minister Robert Tomanek;
 3. cyfryzacja kolejnych obszarów polskiej administracji, w tym procedur budowlanych;
 4. reforma zagospodarowania przestrzennego poprzedzona jednak odpowiednio długim vacatio legis, by samorządy miały czas na przygotowanie się do niej;
 5. ulga na robotyzację, która pozwoli na przyspieszenie procesów automatyzacyjnych w firmach produkcyjnych;
 6. wsparcie innowacyjnych polskich firm m.in. przez ARP, NCBiR, PARP;
 7. nowy projekt – Strefa Pomysłodawcy, czyli przestrzeń otwarta na potrzeby innowatorów, wynalazców, wizjonerów, studentów, badaczy, pasjonatów nauki i nowych technologii;
 8. wspieranie inwestowania w Polskiej Strefie Inwestycji – w tym celu przygotowujemy nowelizację ustawy o PSI;
 9. jeszcze bardziej przystępne dla MŚP rządowe granty na inwestycje;
 10. wchodzące w życie 1 stycznia nowe PZP, które poprawi pozycję wykonawców i uprości warunki udziału w przetargach;
 11. fundacja rodzinna, która ma ułatwić sukcesję polskich firm, budowę silnych polskich marek oraz akumulację i zachowanie kapitału w naszym kraju;
 12. pakiet mieszkaniowy, czyli szereg rozwiązań ważnych dla poprawy sytuacji mieszkaniowej Polaków.

– Plan dla Pracy i Rozwoju zawiera cały szereg konkretnych propozycji, które pomogą naszej gospodarce i społeczeństwu stawić czoła obecnym wyzwaniom, a gdy pandemia minie – piąć się w górę. Rozwój oznacza dla nas przede wszystkim poprawę jakości życia Polaków i dalsze wzmacnianie pozycji naszej gospodarki w świecie. Wiemy, że – aby to się udało – musimy kierować się zasadą: „Liczą się konkrety” – konkluduje wicepremier Jarosław Gowin.

 

Zobacz także